MARKALAR

VANA CEKETİ

Vana & armatür ceketleri, armatürlerin (vana, pislik tutucu, çek valf, kompansatör, eşanjör, su tankı vb.) sıcak hatlarda ısı kaybını en aza indirmek, soğutma hatlarında ise ısı kazancını azaltmak, yoğuşma ve terlemeyi önlemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla firmamız tarafından üretilmektedir.

SETEX

İzolasyon ürünleri ve yanmaz ürünler üretiminde kullanılan cam elyaf, poliüretan kaplı cam elyaf, silikon kaplı cam elyaf, silika, aramid elyaf kumaşlar ve lamine edilmiş alüminyum folyo imalatı firmamız tarafından yapılmaktadır.

KOMFLEX
sıcaklık değişimleri nedeniyle kanallarda ortaya çıkan hareketleri ve titreşimleri engellemek için, kumaş katmanlı bez kompansatörlerin üretimi firmamız tarafından yapılmaktadır.

 

PROCLOTH

Yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarında, afet yardım faaliyetlerde giyilmesi gereken koruyucu kıyafetlerin üretimi firmamız tarafından yapılmaktadır.

LEMNİS

Hizmetlerimiz, petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji gibi doğal kaynakların ve her çeşit maden ve endüstriyel hammaddelerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması, yeraltı suyu ve jeotermal enerji araştırmaları ile baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanı gibi yapıların zemin etütleri, yer altı kirlilik dağılımının çevre açısından incelenmesi, gömülü arkeolojik yapıların saptanması, deprem ve deprem hasarlarının önlenmesi konularında araştırma yapmak, ayrıca bu konuların tümü için yeni ölçü alım teknikleri, algoritma ve yazılım geliştirilmesi, bu tekniklerin arazi koşullarında test edilmesi ve talep eden firmalara eğitim verilmesi ile tüm mühendislik ve fen bilimleri alanlarında, veri-işleme, spektral analiz ve optimizasyon konularında yöntem ve bilgisayar yazılımı geliştirilmesi konularını kapsamaktadır.